Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6744

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Problemy Pielęgniarstwa

PP — Program Partnerski

PP — Poczta Polska

PP — Prawo Poboru

PP — Pierwsza Pomoc

Najwięcej skrótów (1176) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTA — Polskie Towarzystwo Astrologiczne

podof. — podoficer

PPD — Płaszcz Przeciwdeszczowy

PH — Przedsiębiorstwo Handlowe

PIA — Portal Informacji Administracji

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

SOP — Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

SAP — Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

TSP — Towarzystwo Słowaków w Polsce

WSP — Wyższa Szkoła Policji

PZHGP — Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2467) jest litera «P», na przykład:

PPM — Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej [w KNF]

TOPR — Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

płac. — późnołaciński

PIR — Podlaska Izba Rolnicza

AMP — Akademickie Mistrzostwa Polski

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6744
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.