Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Płytka Perforowana

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Poczta Polska

PP — Problemy Pielęgniarstwa

PP — Prawo Poboru

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PKWM — Pierwsza Krajowa Wojna Mostowa

PZHs — Polski Związek Hodowców Strusi

PGP — Polska Grupa Promotorów

PLK — Polska Liga Koszykówki

PAB — Poznańska Asocjacja Brydżowa

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

DPP — Darłowskie Przedsiębiorstwo Przewozowe

RPOWP — Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

TPZP — Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

PP — Politechnika Poznańska

PPP — Polskie Państwo Podziemne

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

TPZK — Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

PSR — Podyplomowe Studia Relegioznawcze

OBPS — Obturacyjny Bezdech Podczas Snu

PTTS — Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej

WPiS — Wiara, Patriotyzm i Sztuka

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.