Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6932

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

Najwięcej skrótów (1200) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZSzach — Polski Związek Szachowy

PZTO — Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

ppt — 1 część na 1 bilion

PSM — Polskie Stowarzyszenie Montażystów

PRS — Państwowa Rada Spółdzielcza

Najwięcej skrótów (771) kończy się literą «P», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Pralników Polskich

RRP — Regulowany Rynek Pozagiełdowy

NPPP — Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PFP — Polska Federacja Psychoterapii

WZMP — Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2533) jest litera «P», na przykład:

PZM — Polski Związek Motorowy

KNPN — Komisji Nadzorcza Państw Neutralnych

PZKFiTS — Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

NSPR — Narodowo Socjalistyczna Partia Robotnicza

PoRD — Prawo o Ruchu Drogowym

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.