Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6764

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Partia Piratów

PP — Pidżama Porno

PP — Pierwsza Pomoc

PP — Porozumienie Polskie

PP — Policja Państwowa

Najwięcej skrótów (1178) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PP — Przegląd Pożarniczy

PPP — Polska Partia Piratów

podł. — podłużny

PZBil — Polski Związek Bilardowy

PSF — Polska Szkoła Florystyczna

Najwięcej skrótów (752) kończy się literą «P», na przykład:

PP — Park Przemysłowy

SSP — Sportowa Szkoła Podstawowa

IGHP — Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

PP — Prawo Poboru

SARP — Stowarzyszenie Architektów Polskich

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2473) jest litera «P», na przykład:

PTE — Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

BKOWzP — Białostocki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania

WUP — Wojewódzki Urząd Pracy

SOP — Stowarzyszenie Obywateli Pomorza

DPP — Depresja Poporodowa

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6764
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.