Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6866

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Strefa Płatnego Parkowania

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

Najwięcej skrótów (1185) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PKN — Polski Komitet Normalizacyjny

PZK — Polski Związek Kręglarski

Pa — Protaktyn

PLP — Polska Liga Paralotniowa

PBP — Polski Bank Przedsiębiorczości

Najwięcej skrótów (766) kończy się literą «P», na przykład:

DzUMAP — Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej

SOp — Samochód Operacyjny

CEP — Centralna Ewidencja Pojazdów

RAPP — Ruch Akademicki Pod Prąd

PPPP — Polska Partia Przyjaciół Piwa

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2504) jest litera «P», na przykład:

PTG — Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne

CPR — Centrum Powiadamiania Ratunkowego

wsp. — wspólny, wspólna

TPD — Tłumiąca Podstawa Dachowa

LEP — Lekarski Egzamin Państwowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6866
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.