Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

SPP — Stowarzyszenie Pralników Polskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PDT — Powszechny Dom Towarowy

PZWN — Polski Związek Wspólnoty Narodowej

PDT — Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego

PZHT — Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych

PSK — Polska Scena Klikowa

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

ZMP — Zapasowe Miejsce Pracy

ONP — Obrona Narodu Polskiego

IMP — Indywidualne Mistrzostwa Polski

KSAP — Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

kp — kilopond

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

PUM — Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

IGPZH — Izba Gospodarcza Polskiego Zrzeszenia Hoteli

TSP — Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie

PoRD — Prawo o Ruchu Drogowym

KKP — Kielecki Klub Piłkarski

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.