Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6855

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Publiczne Przedszkole

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Policja Państwowa

PP — Przymierze Prawicy

PP — Park Przemysłowy

Najwięcej skrótów (1184) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PNTTE — Polskie Naukowo Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

PDK OIIB — Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

PAP — Polska Agencja Prasowa

PMP — Przenośny Odtwarzacz Multimedialny (ang. Portable Media Player)

PW — Politechnika Warszawska

Najwięcej skrótów (765) kończy się literą «P», na przykład:

bp — biskup

DP — Dywizja Piechoty

GPP — Goleniowski Park Przemysłowy

WPPP — Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska

WSiP — Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2501) jest litera «P», na przykład:

selkup. — selkupski

uzup. — uzupełnione, uzupełnienie, uzupełnił, uzupełniony

ZPiT — Zespół Pieśni i Tańca

PO — Przysposobienie Obronne (nazwa przedmiotu szkolnego)

PSK — Pułk Specjalny Komandosów

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6855
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.