Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6805

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Policja Państwowa

PP — Problemy Pielęgniarstwa

PP — Pierwsza Pomoc

Najwięcej skrótów (1180) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTZ — Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

PRB — Polska Rada Biznesu

PSS — Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu

PLP — Piłkarska Liga Polska

pklucz. — podkluczy

Najwięcej skrótów (756) kończy się literą «P», na przykład:

IGHP — Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

LEP — Lekarski Egzamin Państwowy

MTP — Medyczne Targi Pracy

ORP — Okręt Rzeczypospolitej

RKP — Oddział rękopisów [Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu]

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2486) jest litera «P», na przykład:

AMP — Akademickie Mistrzostwa Polski

UTP — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

przeszł. — przeszły (czas)

WiMBP — Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

praw. — prawo, prawniczy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6805
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.