Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6804

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Partia Piratów

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

PP — Przymierze Prawicy

Najwięcej skrótów (1180) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PUH — Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

pag — pułk artylerii górskiej

PPEJ — Program Polskiej Energetyki Jądrowej

PTM — Polskie Towarzystwo Mikoryzowe

PTJ — Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Najwięcej skrótów (756) kończy się literą «P», na przykład:

PTP — Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

FP — Fundusz Pracy

ESP — Elektroniczna Skrzynka Podawcza

USP — Ultralekkie Siatki Powietrzne

SOP — Staropolski Okręg Przemysłowy

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2486) jest litera «P», na przykład:

WP — Wydawnictwo Poznańskie

PJN — Przewoźna Jednostka Nadzoru

PPO — Pracownicze Programy Oszczędnościowe

przewodn. — przewodniczący

TP — Towarzystwo Przyjaciół

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6804
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.