Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6750

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — polipropylen

PP — Płytka Perforowana

PP — Pidżama Porno

Najwięcej skrótów (1177) zaczyna się od litery «P», na przykład:

płk — pułkownik

PomZPN — Pomorski Związek Piłki Nożnej

płn-wsch — północno- wschodni

PWPW — Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

PŻŚ — Państwowa Żegluga Śródlądowa

Najwięcej skrótów (751) kończy się literą «P», na przykład:

RDLP — Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

KSIP — Księga uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy

ZKR SZ RP — Zespół Kierowania Rozwinięciem Sił Zbrojnych RP

SOP — Staropolski Okręg Przemysłowy

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2470) jest litera «P», na przykład:

PKiN — Pałac Kultury i Nauki

SPWL — Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

SWPS — Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [w Sopocie]

MW RP — Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej

błp. — błogosławionej pamięci

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6750
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.