Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6837

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — polipropylen

PP — Prawo Poboru

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — Politechnika Poznańska

PP — Płytka Perforowana

Najwięcej skrótów (1182) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PRM — Polski Ruch Monarchistyczny

podp. — podpunkt

PSC — Polskie Stowarzyszenie Coachingu

prof. zw. — profesor zwyczajny

POS — Powstańczy Oddział Specjalny

Najwięcej skrótów (763) kończy się literą «P», na przykład:

GPZP — Gmina Polska Związek Polaków

ŁDP — Łańcuch dla psa

PBP — Porozumienie Bez Przemocy

GKP — Główny Komitet Polityczny

SOP — Stowarzyszenie Obywateli Pomorza

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2497) jest litera «P», na przykład:

podn. — podniosłe

poj. — pojemność (silnika)

NMPR — Naturalne Metody Planowania Rodziny

PUS — Polska Unia Socjaldemokratyczna

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6837
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.