Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6855

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Prawo Poboru

PP — Program Partnerski

PP — Przegląd Pożarniczy

PP — Publiczne Przedszkole

PP — Porozumienie Polskie

Najwięcej skrótów (1184) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZKT — Polski Związek Karate Tradycyjnego

PRM — Prezes Rady Ministrów

PŻM — Polska Żegluga Morska

PTSN — Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych

PZG — Polski Związek Gimnastyczny

Najwięcej skrótów (765) kończy się literą «P», na przykład:

DBP — Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

BP — Biuro Polityczne

AZPP — Alergiczne Zapalenie Pęcherzyków Płucnych

WOP — Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

WAP — Wojskowa Akademia Polityczna

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2501) jest litera «P», na przykład:

PZD — Procedura Zmiany Dostawcy

PZF — Polski Związek Filatelistów

NOPPH — Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego

PTEW — Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej

PTM — Polskie Towarzystwo Matematyczne

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6855
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.