Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6851

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Program Partnerski

PP — Prawo Poboru

PP — Policja Państwowa

PP — Puchar Polski

PP — Porozumienie Polskie

Najwięcej skrótów (1184) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PMP — Przenośny Odtwarzacz Multimedialny (ang. Portable Media Player)

PFT — Papieski Fakultet Teologiczny

PZG — Polski Związek Głuchych

Por. Gosp. — Poradnik Gospodarski

PSSE — Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Najwięcej skrótów (765) kończy się literą «P», na przykład:

KP — Kurier Poranny

PP — Poczta Polska

IPP — IPP Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

SRP — Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

SP — Skarb Państwa

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2501) jest litera «P», na przykład:

OPI — Ośrodek Przetwarzania Informacji

KRASP — Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

ZP — Zgromadzenie Prezesów

SPP — Separator Płuczka Piasku

PSR — Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6851
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.