Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PNRPiP — Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

PTOiTr — Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

patr. — patronat

PZFW — Polski Związek Fitness & Wellness

PDT — Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

AWSP — Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

ZKP P — Związek Komunistów Polskich Proletariat

TNBSP — Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

ZGWRP — Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

DP — Doradca Podatkowy

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

PRI — Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

poł. — połocki

KPD — Kurtka Przeciwdeszczowa

KPPSP — Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

POW — Polska Organizacja Wojskowa

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.