Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6731

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Pierwsza Pomoc

PP — Przegląd Pożarniczy

PP — Porozumienie Polskie

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Problemy Pielęgniarstwa

Najwięcej skrótów (1170) zaczyna się od litery «P», na przykład:

port. — portugalski

PZG — Polski Związek Golfa

PAŻP — Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PST — Poznański Szybki Tramwaj

PKS — Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Najwięcej skrótów (748) kończy się literą «P», na przykład:

SOP — Straż Ochrony Przyrody

TSP — Towarzystwo Sportowe Podhalański

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SITP — Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

WP — Wydawnictwo Poznańskie

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2461) jest litera «P», na przykład:

PJN — Polska Jest Najważniejsza

PTA — Polskie Towarzystwo Antropologiczne

DP — Doradca Podatkowy

niepubl. — niepublikowany

przym. — przymierza

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6731
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.