Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6754

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — polipropylen

PP — Pierwsza Pomoc

PP — Prawo Poboru

PP — Partia Piratów

PP — Poczta Polska

Najwięcej skrótów (1178) zaczyna się od litery «P», na przykład:

Pt — Platyna

PIG — Podkrakowska Izba Gospodarcza

PNRL — Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

PS — postscriptum

PNM — Pan Nasz Miłościwy

Najwięcej skrótów (752) kończy się literą «P», na przykład:

KEP — Konferencja Episkopatu Polski

PKP — Polskie Koleje Państwowe

SPP — Studium Polski Podziemnej

ZP — Związek Podhalan

KIP — Krajowa Informacja Podatkowa

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2472) jest litera «P», na przykład:

SGP — Stowarzyszenie Geomorfologow Polskich

PIR — Podlaska Izba Rolnicza

OKP — Obywatelski Klub Parlamentarny

ZKP P — Związek Komunistów Polskich Proletariat

PP — Poczta Polska

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6754
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.