Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6710

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Partia Piratów

PP — Policja Państwowa

PP — polipropylen

PP — Puchar Polski

PP — Prawo Poboru

Najwięcej skrótów (1168) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PPP — Policki Park Przemysłowy

PDS — Partia Demokratycznego Socjalizmu [Niemcy]

PRT — Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych

PZMiNW — Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

pseud. — pseudonim

Najwięcej skrótów (746) kończy się literą «P», na przykład:

ZP — Zamówienie Publiczne

PGP — Polska Grupa Promotorów

SBP — Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

IBP — Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

DPP — Departament Prawny [w KNF]

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2457) jest litera «P», na przykład:

KSAP — Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

PSO — Plan Systematycznego Oszczędzania

PIU — Polska Izba Ubezpieczeń

ZP — Ziemia Proszowicka

SRJP — Służbowy Rozkład Jazdy Pociągów

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6710
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.