Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6731

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Publiczne Przedszkole

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Policja Państwowa

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Poczta Polska

Najwięcej skrótów (1170) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PDT — Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego

PKD — Polska Klasyfikacja Działalności

PSPS — Polski Związek Piłki Siatkowej

PKOl — Polski Komitet Olimpijski

PZŁF — Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

Najwięcej skrótów (748) kończy się literą «P», na przykład:

PPP — Praktyczny Pistolet Pneumatyczny

KIP — Krakowski Instytut Psychoterapii

TP — Tygodnik Płocki

WMP — Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa

DBP — Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2461) jest litera «P», na przykład:

KSP — Komisja Kultury i Środków Przekazu [Sejmowa]

PZRS — Polski Związek Radioorientacji Sportowej

PTMS — Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

PSB — Polskie Składy Budowlane

PRad — Politechnika Radomska

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6731
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.