Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6741

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Politechnika Poznańska

PP — Partia Piratów

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Porozumienie Polskie

PP — Prawo Poboru

Najwięcej skrótów (1174) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTK — Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

PTAiIT — Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PLiR — Program Leczenia i Rehabilitacji

p. — panna

PSG — Placówka Straży Granicznej

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

ZMP — Związek Młodzieży Polskiej

FKP — Federalny Klub Parlamentarny

ZKDP — Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

PP — Porozumienie Polskie

NTPP — Nickel Technology Park Poznań

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2465) jest litera «P», na przykład:

prof. — profesor

PAM — Polska Agencja Muzyczna

PLP — Polska Liga Paralotniowa

PIIB — Polska Izba Inżynierów Budownictwa

PSG — Pierwsze Społeczne Gimnazjum

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6741
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.