Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6744

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Partia Piratów

PP — Puchar Polski

pp — pułk piechoty

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — polipropylen

Najwięcej skrótów (1176) zaczyna się od litery «P», na przykład:

pw. — patrz wyżej

PBS — prabałtosłowiański [język]

PSR — Pomorskie Szkoły Rzemiosł

PROT — Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

PTTPB — Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

złp — złoty polski

PP — Politechnika Poznańska

abp — arcybiskup

Kp — Kodeks pracy

WRDP — Wrocławska Rada Działaności Pozytku Publicznego

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2467) jest litera «P», na przykład:

ZP — Zgromadzenie Prezesów

PP — Politechnika Poznańska

SNEP — Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

COP — Centrum Obsługi Podatnika

PRM — Polski Ruch Motocyklowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6744
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.