Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Szkolny Program Profilaktyczny

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PKW — Polski Kontyngent Wojskowy

PPNT — Poznański Park Naukowo-Technologiczny

PSB — Polskie Składy Budowlane

PSP — Pisma starochrześcijańskich pisarzy, seria wydawnicza, Warszawa 1969

PTCE — Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

OOP — Oddziałowa Organizacja Partyjna

SP — Siły Powietrzne

WP — Wyścig Pokoju

MOP — Moduł Obsługi Programu

OP — Orkęty Podwodne

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

ZPC — Zakłady Przemysłu Cukierniczego

WCP — Wielka Czerwona Plama

KPK — Klub Pomocy Koniom

TPK — Towarzystwo Przyjaciół Książki

PTA — Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.