Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6868

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Pidżama Porno

PP — Poczta Polska

PP — Przymierze Prawicy

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

Najwięcej skrótów (1185) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZPNow — Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

PKOB — Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

PSR — Pomorskie Szkoły Rzemiosł

PSiOb — Programowanie Strukturalne i Obiektowe

PUA — Polska Unia Aikido

Najwięcej skrótów (766) kończy się literą «P», na przykład:

AIP — Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

WSP — Wyższa Szkoła Policji

FPNP — Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

NOP — Niepożądany Odczyn Poszczepienny

SP — Separator Piasku

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2504) jest litera «P», na przykład:

ZZPiPRP — Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej

PAB — Poznańska Asocjacja Brydżowa

WZPG — Współczesna Zorganizowana Przestępczość Gospodarcza

płn-zach — północno-zachodni

SP — Starostwo Powiatowe

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6868
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.