Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6716

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Porozumienie Polskie

PP — Pidżama Porno

PP — Prawo Poboru

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

Najwięcej skrótów (1168) zaczyna się od litery «P», na przykład:

Pd — Pallad

PSF — Polska Szkoła Florystyczna

PSK — Pułk Strzelców Konnych

PIG — Płońska Izba Gospodarcza

prof. nadzw. — profesor nadzwyczajny

Najwięcej skrótów (747) kończy się literą «P», na przykład:

MPP — Moduł Planowania Produkcji

ZSzP — Związek Szlachty Polskiej

ZLP — Związek Lekarzy Polskich

WP — Wiadomości Powiatowe

PKP — Polskie Koleje Państwowe

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2458) jest litera «P», na przykład:

TP — Tygodnik Płocki

SSP — Samorządowa Szkoła Podstawowa

CZZP — Centralny Związek Zawodowy Polski

OKP — Omega Klub Polska

LOP — Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6716
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.