Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6826

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Przymierze Prawicy

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Puchar Polski

PP — Problemy Pielęgniarstwa

Najwięcej skrótów (1182) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PAFT — Polska Agencja Fotograficzna Teritorium

PTAiN — Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne

PPW — Pododdziałowy Punkt Wyposażenia

PRT — Punkt Rozdziału Transportu

piech. — piechota

Najwięcej skrótów (759) kończy się literą «P», na przykład:

dop — dopuszczający (stopień)

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

KSP — Komenda Stołeczna Policji

ZBFSOP — Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

ROP — Rada Organizacji Pozarządowych

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2491) jest litera «P», na przykład:

NPR — Narodowy Plan Rozwoju

2 P — 2 List św. Piotra

ECJPR — Europejskie Centrum Jakości i Promocji Regionalnej

PPA — Przegląd Piosenki Aktorskiej

ZKwP — Związek Kynologiczny w Polsce

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6826
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.