Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6866

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

Najwięcej skrótów (1185) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PPS — Polska Partia Socjalistyczna

PTF — Polskie Towarzystwo Filozoficzne

PZ — Partia Zielonych

PSK — Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

Pr — samochód pożarniczy grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

Najwięcej skrótów (766) kończy się literą «P», na przykład:

WPBP — Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

BWP — Bojowy Wóz Piechoty

PBP — Publiczna Biblioteka Publiczna

SEP — Stowarzyszenie Elektryków Polskich

KSP — Komisja Kultury i Środków Przekazu [Sejmowa]

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2504) jest litera «P», na przykład:

ZPMD — Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej

TDP — Tour de Pologne

IFP — Instytu Filologii Polskiej

PTFon — Polskie Towarzystwo Fonetyczne

ZPT — Zawansowany Program Terenowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6866
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.