Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6778

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Puchar Polski

PP — Poczta Polska

PP — Porozumienie Polskie

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — Przymierze Prawicy

Najwięcej skrótów (1178) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PAA — Państwowa Agencja Atomistyki

podkom. — podkomisarz

prbłg. — protobułgarski

PTU — Pogotowie Techniczno Usługowe

PSR — Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Najwięcej skrótów (754) kończy się literą «P», na przykład:

SKN ZP — Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami

kp — kilopond

GP — Biuro Gospodarki Przestrzennej

PROP — Państwowa Rada Ochrony Przyrody

CP — Czysta Produkcja

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2476) jest litera «P», na przykład:

KDP — Karpacka Dywizja Piechoty

DPM — Dział Programów Międzynarodowych

SPM — Salezjański Portal Młodzieżowy

CPB — Centrum Prawa Bankowego i Informacji

POM — Państwowy Ośrodek Maszynowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6778
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.