Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Strefa Płatnego Parkowania

SPP — Samoczynne Przełączanie Powrotne

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PST — Policealne Studium Turystyki

PCR — Pszczyńskie Centrum Rekreacji

PWSOŚ — Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

PWSZ — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

PBP — Podkomitet Budownictwa Podziemnego

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

WP — Wielmożna Pani, Wielmożny Pan

GWP — Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

DIP — Departament Inspekcji Norm i Procedur [w KNF]

BSP — Bielska Szkoła Przemysłowa

SITP — Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

GPP — Grudziądzki Park Przemysłowy

ppt — 1 część na 1 bilion

SKP — Stacja Kontroli Pojazdów

KPE — Katedra Podstaw Elektroniki

MPW — Małopolski Przełom Wisły

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.