Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6744

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Program Partnerski

PP — polipropylen

PP — Prawo Poboru

PP — Policja Państwowa

PP — Pierwsza Pomoc

Najwięcej skrótów (1176) zaczyna się od litery «P», na przykład:

płd-zach — południowo-zachodni

PJW — Puchar Jezior Wdzydzkich

pierw. — pierowtny

PSF — Polska Spółka Finansowa

PSWK — Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

GKP — Główny Komitet Polityczny

ZSP — Zrzeszenie Studentów Polskich

GP — Gaśnica Proszkowa

PRNP — Powiatowa Rada Narodowa w Piotrkowie

FP — Fundusz Pracy

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2467) jest litera «P», na przykład:

SPRP — Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

WOPK — Wojska Obrony Powietrznej Kraju

MPT — Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe

odp. — odpowiedź

m. p. — miejsce postoju

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6744
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.