Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6743

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Pierwsza Pomoc

PP — Prawo Poboru

PP — Płytka Perforowana

PP — Policja Państwowa

PP — Przymierze Prawicy

Najwięcej skrótów (1175) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PP — Partia Piratów

PZKO — PZKO - Polski Związek Kulturalno - Oświatowy

PZITS — Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

PPP — Puławski Park Przemysłowy

PdOZ — Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

SP — Służba Polsce

NPP — Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji [Sejmowa]

KURP — Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

LTP — Lojalność to Podstawa

ALP — Administracja Lasów Państwowych

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2466) jest litera «P», na przykład:

KSP — Komenda Stołeczna Policji

ZPO — Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

PZG — Polski Związek Gimnastyczny

KPE — Katedra Podstaw Elektroniki

RPA — Republika Południowej Afryki

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6743
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.