Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6805

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Poczta Polska

PP — Policja Państwowa

PP — polipropylen

PP — Politechnika Poznańska

pp — pułk piechoty

Najwięcej skrótów (1180) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTZN — Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Pol. Prz. Kartogr. — Polski Przegląd Kartograficzny

PTAiIT — Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PWK — Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

pkt — punkt, punkty

Najwięcej skrótów (756) kończy się literą «P», na przykład:

PSP — Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe

GOP — Górnośląski Okręg Przemysłowy

CTP — Carp Team Poland

SZSP — Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

AP — Akademia Polonijna [w Częstochowie]

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2486) jest litera «P», na przykład:

SOP — Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

Pnp — Pieśń nad Pieśniami

UPR — Unia Polityki Realnej

ZBP — Związek Banków Polskich

podn. — podniosłe

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6805
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.