Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6741

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Pidżama Porno

PP — Przegląd Pożarniczy

PP — Przymierze Prawicy

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Policja Państwowa

Najwięcej skrótów (1174) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZF — Polski Związek Felinologiczny

p.n.e. — przed naszą erą

piw. — piwniczy

PZW — Polski Związek Wędkarski

PTL — Polskie Towarzystwo Logistyczne

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

Pnp — Pieśń nad Pieśniami

UTP — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

ZMP — Związek Miast Polskich

PPP — Polski Produkt Przyszłości

SZP — Szpital

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2465) jest litera «P», na przykład:

ZNTP — Zakład Niekonwecjonalnych Technologii Produkcyjnych

PSZ — Polskie Siły Zbrojne

PBP — Powiatowa Biblioteka Publiczna

ZPO — Zintegrowany Program Operacyjny

KIP — Katedra Inżynierii Produkcji

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6741
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.