Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

pp — pułk piechoty

PP — Poczta Polska

PP — Park Przemysłowy

PP — Puchar Polski

PP — Punkt Przeznaczenia

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PIS — Polski Instytut Spalania

PKN — Polski Komitet Normalizacyjny

— Politechnika Łódzka

pw. — patrz wyżej

PIE — praindoeuropejski

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

WP — Wielmożna Pani, Wielmożny Pan

RIP — Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości

SP — Szkoła Policji

FKP — Federalny Klub Parlamentarny

KPPSP — Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

GOPR — Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

PZMW — Polski Związek Myśli Wolnej

PZN — Polski Związek Narciarski

PSG — Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów

PS — Przegląd Sądowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.