Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6877

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Stowarszyszenie Przyjaciół Psów

SPP — Stowarzyszenie Pożarników Polskich

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Stowarzyszenie Pralników Polskich

Najwięcej skrótów (1187) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZITS — Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

PKS — Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

PUM — Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

płn-wsch — północno- wschodni

PGE — Polska Grupa Energetyczna

Najwięcej skrótów (767) kończy się literą «P», na przykład:

SzP — Szkoła Podstawowa

GPZP — Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny

PSP — Pracownia Sztuk Plastycznych

KKP — Krajowa Komisja Porozumiewawcza

TKP — Towarzystwo Konsultantów Polskich

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2511) jest litera «P», na przykład:

PNB — Pion Nadzoru Bankowego

WZPG — Współczesna Zorganizowana Przestępczość Gospodarcza

apo — a przy okazji

ChNP — Chroniona Nazwa Pochodzenia

poet. — poetyckie

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6877
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.