Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6910

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

pp. — Państwo, Panowie

POK — Pozarządowy Ośrodek Kariery

PH — Przedsiębiorstwo Handlowe

PSA — Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne

PTBR — Polowa Techniczna Baza Rakietowa

Najwięcej skrótów (771) kończy się literą «P», na przykład:

Asp — Kwas asparaginowy

kp — kilopond

ŻPP — Żorski Park Przemysłowy

OCP — OC Przewoźnika drogowego

DIP — Departament Inspekcji Norm i Procedur [w KNF]

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2525) jest litera «P», na przykład:

PIPC — Polska Izba Przemysłu Chemicznego

PTA — Polskie Towarzystwo Astronautyczne

FKP — Federalny Klub Parlamentarny

WSP — Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

PP — Poczta Polska

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6910
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.