Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6744

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

pp — pułk piechoty

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Program Partnerski

PP — Przegląd Powszechny, Warszawa

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

Najwięcej skrótów (1176) zaczyna się od litery «P», na przykład:

panc. — broń pancerna

PSR — Polski System Recyklingu SA

PWN — Polskie Wydawnictwo Naukowe

PLP — Pilawska Liga Piątek

PBS — Pracownia Badań Społecznych

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

NDSP — Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Np — neper

KSAP — Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

BSP — Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe

TP — Tygodnik Powszechny

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2467) jest litera «P», na przykład:

PZN — Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami

KPRM — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

z póź. zm. — z późniejszymi zmianami

PDT — Powszechny Dom Towarowy

KIP — Katedra Inżynierii Produkcji

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6744
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.