Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6743

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Problemy Pielęgniarstwa

PP — Płytka Perforowana

PP — Poczta Polska

PP — Prawo Poboru

PP — Pierwsza Pomoc

Najwięcej skrótów (1175) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTF — Poniatowskie Towarzystwo Fotograficzne

prof. nadzw. — profesor nadzwyczajny

PNN — Produkt Narodowy Netto

PZB — Polski Związek Bokserski

PWr — Politechnika Wrocławska

Najwięcej skrótów (749) kończy się literą «P», na przykład:

PKP — Polskie Koleje Państwowe

UPRP — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

BPP — Bytomski Park Przemysłowy

ZPP — Związek Patriotów Polskich

ŁSP — Łańcuch spinający

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2466) jest litera «P», na przykład:

PTM — Polskie Towarzystwo Meteorytowe

PZHK — Polski Związek Hodowców Koni

ZMP — Zaprawa Murarska Popularna

DBP — Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

AP — Akademia Podlaska

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6743
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.