Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

Polfa — Polska Farmacja

PTWK — Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

pl. — plac

PTH — Polskie Towarzystwo Historyczne

PFKL — Polska Federacja Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

KIP — Katedra Inżynierii Produkcji

ZNP — Zespół napięcia przedmiesiączkowego

KEP — Konferencja Episkopatu Polski

SZP — Służba Zwycięstwu Polski

kp — kilopond

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

BSP — Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe

ISP — Instytut Spraw Publicznych

WZNPiE — Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

ZPC — Zakłady Przemysłu Ciągnikowego

SKPS — Studenckie Koło Przewodników Sudeckich

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.