Informacja o skrócie № 453:

PN

Polska Norma

Norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.

Źródło: http://www.wikipedia.org

Dowiedz się więcej o zasadach pisowni skrótów i skrótowców
Inne znaczenia skrótu (1):

PN — Przegląd Numizmatyczny

6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.